Hilding Linnqvist

Hilding Linnqvist, en av Sveriges mest betydande konstnärer (1891-1984) verkade och periodvis bodde i ateljevåningen i 21:an på Bastugatan under 43 år. Han hade sin atelje´ på Bastugatan 21 från 1941 fram till sin död. Av alla författare, konstnärer, kulturarbetare och musiker som har bott i huset sedan det byggdes 1929, är det enbart Ivar Lo Johansson som bodde här längre.

Hilding Linnqvist var en naivismens mästare och i likhet med Ivar Lo –hur olika de än var – präglades hans enorma produktion av en fantastisk berättarglädje. Man kallade honom för lyrikern bland de svenska naivisterna. Han var en av seklets ojämförligt bästa introduktörer till konsten på grund av en bred förankring i tradition men där han dock tog sig an måleriets utmaningar med helt egna lösningar.

Med glimten i ögat målade Hilding oavbrutet, oftast i stora format: stilleben, landskap och folklivsmotiv från Stockholm, Dalarna, Italien, Frankrike, Grekland och Nordafrika. Hans väggmålningar finns i Stockholms stadsbibliotek, Stallmästargården, Maraboufabriken och Skansen. Monumentala fresker skapade han i Sofiakyrkan i Stockholm, Östersunds nya kyrka och i olika skolor. Han gjorde även bokillustrationer och dekor till sceniska verk.

I Hilding Linnqvists många utsökta tavlor som avbildar utsikten mot Riddarfjärden och parken finns hans ande kvar i huset för den som är mottaglig.

Målningarna härintill visar motiv över Riddar Riddarfjärden.

Hilding Linnqvist är representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet samt på olika museer bl a i Tyskland och i USA.