Ivar Lo-Johanson

Ivar Lo-Johansson (1901 -1990) flyttade till 21:an på Mariaberget hösten 1934 och där blev han kvar i 56 år, vilket exemplifierade hans konstaterande i Tröskeln att den som hade sin boplats vid Bastugatan flyttade ogärna därifrån.

Ivar Los stora genombrott ( han debuterade som författare redan 1927) med statarromanen God natt, jord 1933, följdes av en alltmer intensiv produktion och kröntes av en hyllad memoarsvit vid slutet av 80-talet.Med sina ca 60 böcker i alla möjliga angelägna ämnen blev Ivar Lo den främste talesmannen för arbetarklassen och en portalfigur inom arbetarlitteraturen i Sverige, erkänd till slut även av det borgerliga etablissemanget.

Hans outtröttliga, stridslystna ställningstagande mot sociala orättvisor resulterade i att han i mediadebatter och sina verk lyckades bidra till att väsentliga förändringar i samhället genomdrevs, tex. att statsystemet avskaffades. Med en aldrig sinande skaparkraft och berättarglädje gjorde han en unik litterär insats inom såväl roman – som novellkonsten.

Centralt för Ivar Los författargärning är, enkelt uttryckt, frihetssträvan samt följande insikt: ”Människan är inte där hon går i sina skor, utan där hennes dröm är”.

Ivar Lo–Johanssons lägenheter är idag museum som förvaltas och drivs av Ivar Lo-sällskapet.