Det nuvarande huset

”Från balkongen uppe på södra bergen hade man en utsikt över halva staden. Nedanför låg den fridsamma gatan i söndagsslummer: på ena sidan moderna hyreshus, på den andra äldre kåkar, av vilka några med trädgård. Träden stod ännu gröna bakom planket mittemot. Den stora asken nådde upp i jämnhöjd med balkongen och dess lövverk skymde till hälften bort stadshuset vars kvartsslag då och då kom klingande över vattnet.”

Så skrev Gunnar Ekelöf, en av Sveriges främsta poeter, i novellen ”Klockor över staden”, om stämningen från Bastugatan 21 då han bodde här en kort tid under 30-talet. Huset har grundligt renoverats sedan dess men stämningsbilden består, 70 år senare.

Bastugatan 21 är till sin karaktär en typisk funktionalistisk byggnad med vissa små kvardröjande rester av tidigare stilideal som exempelvis portomfattningen i natursten och entrégolvets mönster i marmorbeläggningen. Men i övrigt ser vi den helt släta och odekorerade fasaden mot Bastugatan samt de kubistiskt utformade burspråken.

I entrén finns en takmålning utförd av John Johnsson (se bild) samt en gipsfresk av skulptören Nils Sjögren (se bild) som är ett delmotiv till Vasabrunnen i Kalmar.

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 köpte fastigheten 1986. Huset rymmer idag 40 bostadsrättslägenheter.

Byggnaden totalrenoverades 1988-1989. I samband med stambyte anslöts fastigheten till fjärrvärmenätet. Modern tvättstuga byggdes, fasaden putsades om, nytt yttertak lades. Dessutom renoverades trapphus och innergård. En vindsvåning byggdes också i samband med renoveringen.

Bastugatan 21 är gulmärkt av Kulturmiljöförvaltningen inom Stockholms Stadsmuseiförvaltning. Klassificeringen innebär att fastigheten har en positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.

Läs mer om husets historia, arkitektur och tomt i artikel av Gunnar Lidfelt här.

Ivar Lo–Johanssons lägenheter är idag museum som förvaltas och drivs av Ivar Lo-sällskapet. Läs med om Ivar Los liv och verk på: Ivar Lo-Sällskapet