Historia

Redan 1602 finns ”Bastugegatenn” nämnt i ett testamente. Namnet pekade då på den östra delen av Brännkyrkagatan. Bastugatan, som vi känner den idag, kallades under 1600-talets mitt för Berghällsgatan. Pryssgränd hette innan 1921 (då namnberedningen föreslog att den skulle byta namn för att undvika förväxling) Lilla Bastugatan. Namnet är passande då det låg två kvarnar, Stora och Lilla Pryssan, här. Dessa kan ses på Tillaeus’ karta härintill.

Det officiella namnet Bastugatan kom till 1885 då det ändrades från ”Öfre och Lilla Badstugugatorna” (undantag gjordes för Lilla Badstugugatans västligaste stycke som fick namnet Pryssgränd.

Fotnot: På 1920-talet fick Stora och Lilla Bastugatan namnet Sveavägen. Den bastu som namnet refererar till låg strax öster om Sveavägens och Odengatans nuvarande korsning.