Historia

Från Stadsmuseum har vi fått några fotografier, sannolikt från 1910-talet som visar två enklare bostadshus. Troligen från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Platsen är den som motsvarar nuvarande Bastugatan 21. Trottoaren förefaller vara stenlagd liksom rännstenen utanför. Själva gatan är dock enbart avgrusad. Över omgivande plank välver sig höga träd, vilkas storlek tyder på att de planterats runt 100 år tidigare.

Man kommer in på gården till det närmaste huset via en hög ganska stilig port med tidsenlig klassisk portomfattning i trä, skall vi gissa i ärggrön färg. Men det längre bort liggande huset har i stället en rustik port placerad mitt på husets långsida.

På trottoaren står ett antal barn uppställda. Av skuggorna och klädsel att döma är det kanske en soldisig sommarförmiddag. Ett fönster är uppställt för vädring. Kanske är det söndag eftersom mannen till vänster är klädd i kostym och vit skjorta. En tidsbild från seklets början.

Det nuvarande huset byggdes i 30-talets början som ett hyreshus, ett spekulationsobjekt – som så många andra bostadshus i Stockholm från den tiden – under en epok med starkt uttalad bostadsbrist. Efterfrågan på bostäder var stor men betalningsförmågan bland presumtiva hyresgäster var ändå ytterst måttlig. Det var ju dåliga tider och depression. Huset uppfördes därför medvetet med ett stort antal smålägenheter – ettor och tvåor med små kök; det var vad många människor hade råd till. Toalett och tvättställ, i en del fall bad eller dusch hörde emellertid till liksom kopplade fönster med espanjolettbeslag.

Huset projekterades som bostadshus och uppfördes enligt gällande stadsplan av Kjellbergs Arkitektbyrå 1929/30. 1932 var huset helt färdigbyggt av byggnadsfirman C.J Walldén och slutbesiktigat.

Dagens tomt med beteckningen 26 i kvarteret Katthuvudet, tillskapades med stöd av en så kallad tomtindelning efter en tomtmätning redan i början av 1930 med syfte att bilda ändamålsenliga tomter. Vår tomt nr 26, är resultatet av en sammanläggning av två tidigare tomter och baserad på en s.k. av ålder bestående tomtindelning, en indelning av marken i tomter som hade gjorts med utgångspunkt från en äldre stadsplan.

Läs mer om husets historia, arkitektur och tomt i artikel av Gunnar Lidfelt här.